Archimedes Medisch Centrum opende op 31 oktober 2014 officieel de deuren van Laan van Meerdervoort 211-L. Binnen zijn twee huisartspraktijken, een fysiotherapiepraktijk, twee diëtisten, een osteopaat, een apotheek alsmede een prikpoli annex laboratorium van Medisch centrum Haaglanden (MCH), Hagaziekenhuis en de Trombosedienst gevestigd.

De betrokken medici willen een kwalitatief goed ‘product’ neerzetten. De zorg naar een hoger niveau tillen. Kennis, ervaring en werkplezier worden gedeeld. Er is duidelijk behoefte aan een centrum als deze. De gemeente heeft de totstandkoming ook actief gesteund. Het Archimedes Medisch Centrum ‘bedient’ zo’n 75.000 mensen uit Segbroek (Regentessekwartier, Valkenboschkwartier, Vruchtenbuurt, Bomen- en Bloemenbuurt, Vogelwijk) en Scheveningen (Geuzen- en Statenkwartier, Duinoord).

Het pand

Het centrum – vernoemd naar de naburige Archimedesstraat – is gevestigd in het gebouw van de voormalige Huishoudschool Laan van Meerdervoort die er tussen 1900 en 1977 zat. Daarna nam de Haagse sociale academie bezit van het door architect J.J. van Nieukerken ontworpen gebouw (van zijn hand zijn onder meer ook kasteel Wittenburg in Wassenaar en het Instituut voor de tropen in Amsterdam). Vanaf eind tachtiger jaren tot 2005 was het pand ook nog in gebruik als politiebureau.

Een deel van het pand is aan de binnenzijde verbouwd tot appartementen (211 rechts). In het linkerdeel zit het Archimedes Medisch Centrum. Het bordes werd ter plekke verbroken om zo een toegang op straatniveau te krijgen. Feitelijk zakte zo de hele begane grond vloer met een meter. De ramen gingen een halve meter omlaag.
Aan de binnenzijde heeft het pand een grote metamorfose ondergaan, daar herinneren alleen nog de stalen pilaren (Gieterij Den Haag) aan de historie. De karakteristieke buitenzijde van het monumentale pand heeft men in ere weten te laten.