LHV-richtlijn voor het niet-nagekomen afspraken (wegblijftarief)

Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies voor de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistent. Ook had op dat moment iemand anders geholpen kunnen worden. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen zullen wij een wegblijftarief hanteren.

Gebruik van wegblijftarief:

De minimale afzegtermijn voor de afspraak is 24 uur. Indien u een tweede keer een afspraak niet tijdig afzegt en er is geen sprake van overmacht, brengen wij een wegblijftarief in rekening. Het tarief is vastgesteld op € 19,18. (2x het reguliere consulttarief)
Wij brengen het wegblijftarief in rekening bij de patiënt zelf. Let op: het wegblijftarief is niet te declareren bij de zorgverzekeraar.