In onze praktijk is Miranda van Kampen werkzaam als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Somatiek
De praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek is een speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige, die, onder supervisie van de huisarts, bepaalde taken van de huisarts kan overnemen zoals de begeleiding van chronische aandoeningen, bijvoorbeeld:

  • hoge bloeddruk
  • suikerziekte (diabetes mellitus)
  • longaandoeningen (astma en copd)

Yvonne Vijverberg- van der Voort is in onze praktijk werkzaam als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ.
De praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ richt zich op het ondersteunen en aanvullen van de huisarts voor een optimale behandeling van mensen met psychische klachten. Zij houdt hiervoor een eigen spreekuur en legt, waar nodig, ook huisbezoeken af.