Om onze zorg nog beter bereikbaar te maken, bieden wij u de mogelijkheid om een aantal zaken digitaal te regelen via ons patiëntenportaal. Ook is het mogelijk om delen van uw dossier in te zien.
Dit kan op de website archimedes-mc.uwzorgonline.nl of door middel van de Uw Zorg online app.

Dossierinzage
Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.
Bijvoorbeeld:
– het advies van de huisarts
– de uitslagen van onderzoek
– de lijst met uw medicijnen
U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer.

Afspraken maken bij de huisarts of de assistent
In de webagenda kunnen enkele (10 minuten) afspraken voor het spreekuur bij dokter Stevens, dokter Broekhof, dokter van der Kaaij of bij de assistent worden ingepland.
De online agenda is NIET bedoeld voor urgente zaken of voor dubbele afspraken. Indien u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact op met de praktijk. Buiten kantooruren belt u met de huisartsenpost HADOKS (tel. 070-3469669).

Herhaalrecepten aanvragen
U heeft hier inzage in uw actuele medicatiegegevens, zoals deze bij ons bekend zijn. Ook kunt u eenvoudig herhaalrecepten aanvragen uit uw medicatielijst. Dit geldt uitsluitend voor chronische medicatie.

Vragen stellen
Stel uw medische vragen via een eConsult en ontvang bericht zodra uw consult beantwoord is.
U kunt onder andere vragen stellen over de volgende onderwerpen:
– Adviezen en vragen over leefstijl
– Vragen over medicijnen
– Vragen over (uitslagen van) onderzoek
– Vragen over een eerder consult
– Controle en follow-up bij chronische aandoeningen
LET OP! Deze functionaliteit is niet bedoeld voor urgente vragen of bij spoedeisende klachten. Neem bij twijfel altijd direct contact met de praktijk op! Heeft u een klacht waarvan het waarschijnlijk is dat u lichamelijk onderzocht moet worden? Maak dan een afspraak in de praktijk in plaats van een consult te starten.