Herhaalrecepten kunt u aanvragen op de receptenlijn of per e-mail. Dit geldt voor medicijnen die al eerder door de huisarts zijn voorgeschreven. Recepten voor medicijnen die u via uw specialist heeft gehad, moet u weer bij de specialist aanvragen.

Receptenlijn:
t: 070-3606161, keuzetoets 3
U kunt u uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en apotheek inspreken en vermelden om welke medicijnen het gaat.

Per e-mail:
receptstevens@archimedes-mc.nl
Vermeld in het e-mail bericht uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en apotheek en om welke medicijnen het gaat. Zonder tegenbericht kunt u er van uit gaan dat we uw verzoek in behandeling hebben genomen. Indien wij nog vragen hebben, zullen wij telefonisch contact met u opnemen.

Via ons patiëntenportaal:
Website: archimedes-mc.uwartsonline.nl of de app: Uw Zorg online
Kijk hier voor meer informatie over het patiëntenportaal.

Recepten die op werkdagen voor 15:00 uur worden aangevraagd, sturen wij aan het eind van de dag naar uw apotheek. Houd rekening met een verwerkingstijd van uw apotheek.

 

 

Repeat prescriptions can be requested either by phone or by e-mail. This service is only available to patients with medication that have been previously prescribed by dr. Stevens.

Phone:
Nr: 070-3606161, press 3
Leave your name, date of birth, phonenumber, name of your pharmacy and mention which medication it concerns.

E-mail:
receptstevens@archimedes-mc.nl
Please write down your name, date of birth, phonenumber, name of your pharmacy and which medication it concerns. Without notice,  you can assume that we have received your request. If we have any questions, we will contact you by phone.

Patiëntenportaal:
Website: archimedes-mc.uwartsonline.nl or the app: Uw Zorg online

Prescriptions that are requested on weekdays before 15:00 will be send to your pharmacy at the end of the day. Please take into account a processing time of your pharmacy.