De consulten zijn uitsluitend op afspraak. Meestal duurt een consult 10 minuten. Als u aangeeft dat u meer tijd nodig heeft, zal de doktersassistent meer tijd voor u reserveren.

U kunt op werkdagen tussen 8:00 en 11:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 070-3606161. In verband met de wet op privacy, dient u zelf te bellen voor het maken van uw afspraken.
Afspraken bij de huisarts of bij de assistent kunnen ook gemaakt worden via ons patiëntenportaal.

Spreekuren:
M
aandag t/m vrijdag van 8:00 tot 11:00 uur.
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13:00 tot 15:30 uur.

Bij het maken van een afspraak kan de assistent(e) vragen naar de reden van uw contact. Hij/zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistent(e) is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Als u komt voor uw afspraak, dient u zich aan te melden bij de assistent alvorens plaats te nemen in de wachtkamer. De assistent kan de dokter dan laten weten dat u er bent.

Soms is een bezoek aan de huisarts niet direct noodzakelijk. Op de website van Thuisarts kunt u nakijken of u uw medische vraag zelf kunt oplossen. Ook kunt u de app Moet ik naar de dokter downloaden en raadplegen.

Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedgevallen bellen met de huisartsendienst HADOKS, telefoonnummer: 070-3469669.