De praktijkondersteuner somatiek is een speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige, die bepaalde taken van de huisarts kan overnemen zoals de begeleiding van (chronische) aandoeningen als:

– Diabetes (suikerziekte)
– Astma
– COPD
– Hypertensie (hoge bloeddruk)

De praktijkondersteuner GGZ richt zich op het ondersteunen of aanvullen van de huisartsen bij een optimale behandeling van mensen met psychische klachten.

Beide praktijkondersteuners houdt hiervoor eigen spreekuren en legt waar nodig ook huisbezoeken af.