Om onze zorg nog beter bereikbaar te maken, bieden wij u de mogelijkheid om een aantal zaken digitaal te regelen via ons patientenportaal.
Dit kan op de website https://kerssenvanderwal.zorgonline.nl.

Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u bij ons met behulp van de website of de app:

Afspraken maken bij de huisarts
In de webagenda kunnen enkele (10 minuten) afspraken voor het spreekuur worden ingepland.
De online agenda is NIET bedoeld voor urgente zaken of voor dubbele afspraken. Indien u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact op met de praktijk. Buiten kantooruren belt u met de huisartsenpost (tel. 070-3469669).

Herhaalrecepten aanvragen
U heeft hier inzage in uw actuele medicatiegegevens, zoals deze bij ons bekend zijn. Ook kunt u eenvoudig herhaalrecepten aanvragen uit uw medicatielijst. Dit geldt uitsluitend voor chronische medicatie.

Vragen stellen
Stel uw medische vragen via een eConsult en ontvang bericht zodra uw consult beantwoord is.
U kunt onder andere vragen stellen over de volgende onderwerpen:
– Adviezen en vragen over leefstijl
– Vragen over medicijnen
– Vragen over (uitslagen van) onderzoek
– Vragen over een eerder consult
– Controle en follow-up bij chronische aandoeningen
LET OP! Deze functionaliteit is niet bedoeld voor urgente vragen of bij spoedeisende klachten. Neem bij twijfel altijd direct contact met de praktijk op! Heeft u een klacht waarvan het waarschijnlijk is dat u lichamelijk onderzocht moet worden? Maak dan een afspraak in de praktijk in plaats van een consult te starten.